Donderdag 21 sept: dag 3

Keynote: Simone Schipper, Wier, Nederland

Anxious : a battle in and for the brain.

Donderdag ochtend 9 uur was het dan zover. Ik mocht zelf gaan presenteren. Kort geslapen aangezien de zenuwen me wel wat parten speelden. Vroeg naar de zaal gegaan om te zien of alle techniek het naar behoren deed. Dit was gelukkig het geval zodat ik met een gerust hart wat kon ontbijten. Mijn presentatie ging over angst en trauma en de uitdagingen die dit kan opleveren bij het opbouwen van ene vertrouwensrelatie en het creëren van nieuwe herinneringen. Hierbij heb ik gefocust op EMDR en hoe je dit binnen een GT framework kan toepassen. Dit verhaal werd visueel ondersteund door mooie videobeelden die ik met hulp van 1 van mijn cliënten (Bilal) heb mogen maken Op basis van de reacties uit de zaal kan ik zeggen dat het een groot succes was.

An important focus of Gentle Teaching is creating new memories that can replace or cover the old and scary ones. We help to create new moral memories, a memory beneath a memory, a memory of what life is all about – companionship and community, feeling safe and loved, loving others, and becoming as active a participant in life as possible. The new joyful memories help troubled people to deal with the old frightening memories. Sometimes though, the people we meet are so traumatized that the creation of new memories seems almost impossible. Old and terrifying memories keep interfering and prevent us from building safe and loving relationships. Participants learn about trauma and PTSS and how it influences ones ability to experience companionship with others. They also learn about the theory and practice of Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) and how it can be used within a framework of Gentle Teaching.

Creating new moral memories is one of the basic elements within Gentle teaching. John McGee often spoke about the importance of creating a memory beneath a memory trough repeated messages of care communicated through presence, hands, eyes, and words.

When I am with you I feel safe and loved
It is good to be with you
It is good to do things with you
It is good to do things for you

Start and ending point of my presentation is this basic element. I hope to explain and show how we can stay true to our basics while also using new insights and strategies to make our efforts more effective.

   

Jim Temple/Michael Lavis, Creative Options Regina (C.O.R.) Transforming culture

Jim en Michael spraken over het creëren van een ” gentle cultuur” binnen een organisatie. Hoe doe je dat? Welke waarden zijn belangrijk? Hoe borg je dit in je organisatie en in je personeelsbeleid. Een inspirerend verhaal.

Ook deelden ze twee video’s die gemaakt zijn door COR waarin wordt gesproken over waarden en een “culture of Gentleness”

http://www.creativeoptionsregina.ca

Bekijk ook hun website die volstaat met filmpjes en bruikbare info.

https://vimeo.com/227441447

James Abid, Centre for positive living, Michigan: Creating Value, from independence to interdependence

DSC_0015

James gaf een presentatie over Person Centered Planning (PCP). Een proces dat wordt gebruikt om vanuit hoop en kracht naar persoonlijke doelen en toekomst plannen te komen. Ook besprak hij het gebruik van de S.I.S. (Support Intensitiy Scale). Hij lichte het PCP proces toe aan de hand van verhalen en videobeelden over twee vrouwen die door James ondersteund worden.

Jesper Henriksen, Solund, Denemarken: Joining

Jesper vertelde over zijn werk als groepsbegeleider binnen Solund en deelde het verhaal met ons van Andreas , een 19 jarige jongen met Autisme. Met prachtige videobeelden liet hij zien hoe het gelukt was om binnen 10 maanden Andrea een gevoel van companionship aan te leren. Driftbuien en agressie waren hierdoor vrijwel bijna verdwenen. Een inspirerend verhaal. het was voor Jesper de eerste keer dat hij zijn verhaal presteerde op een internationale conferentie. Hij was niet de enige die voor het eerst presenteerde. Goed om te zien hoeveel nieuwe enthousiaste mensen er dit jaar op de conferentie waren.

Tim Jones, SAI, voorzitter van GTI : closing plenary and look to the future.

Tim Jones sloot de conferentie af met ene samenvatting van afgelopen drie dagen.Er zijn de afgelopen dagen een hoop inspirerende en onroerende verhalen gedeeld. De komst van veel jonge en nieuwe mensen naar de conferentie geeft aan dat GTI leeft en groeit. Dit geeft hoop voor de toekomst. Tim blikte ook vooruit naar de internationale conferenties van 2018 (Nederland) en 2019 (België). Het waren drie zeer inspirerende dagen. vol enthousiaste ideeën vertrek ik dan ook weer richting Nederland en dat is maar goed ook want:

We zijn trots om te kunnen aankondigen dat op 1,2,3 oktober 2018 de internationale conferentie Gentle teaching in Nederland gaat plaats vinden (Locatie Van der Valk, Breukelen )!!

De conferentie zal worden georganiseerd in samenwerking met Prinsenstichting, Zideris, Midgard en de Stichting Gentle Teaching Nederland. Ik zal jullie o.a. via dit blog op de hoogte houden van de vorderingen.

   

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *